Betingelser for tjenesteydelser

Du skal læse og acceptere disse Betingelser [Betingelser(ne)], før du registrerer dig hos MIRSK Digital ApS (herefter MIRSK). Ved at benytte MIRSKs services accepterer du, at du er bundet af Betingelserne, og at disse fungerer som en skriftlig aftale mellem dig og MIRSK.

MIRSK er berettiget til at ændre eller revidere Betingelserne til enhver tid uden at gøre dig opmærksom herom, og du accepterer, at du er bundet af sådanne ændringer eller revisioner. Medmindre andet er udtrykkeligt bestemt, så er enhver ny feature, som supplerer eller forøger den nuværende Service, omfattet af Betingelserne. Såfremt du fortsat anvender MIRSKs Services efter sådanne nye features bliver aktive, vil din anvendelse af Servicen alene udgøre en accept af de nye features, og de ændringer de medfører i MIRSKs Services i øvrigt.

Beskrivelse af MIRSKs Service: MIRSKs produkt er en cloud-baseret dikterings-applikation [Service(s)] fra MIRSK Digital ApS. Anvendelsen af Servicen sker på egen risiko. Servicen er tilbudt på en som forefindes basis, og du accepterer, at dit indhold kan blive transporteret ukrypteret på tværs af internettet.

Egnethedskriterier

For at kunne anvende MIRSKs Services skal du være mindst tretten (13) år gammel. Du skal angive dine nuværende og præcise oplysninger om din person, dine kontaktoplysninger og anden information, som du måtte blive bedt om i forbindelse med registreringsprocessen eller i forbindelse med din anvendelse af MIRSKs Services. Du er ansvarlig for at hemmeligholde dit Service-kodeord og dine kontooplysninger, og du er ansvarlig for alle aktiviteter, der måtte opstå i forbindelse hermed. MIRSK forbeholder sig retten til at nægte at tilbyde sin Service til enhver på ethvert givet tidspunkt, uden at MIRSK skal angive nogen grund herfor.

Korrekt anvendelse

Du accepterer, at du vil anvende MIRSKs Services i overensstemmelse med gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og regulativer, herunder enhver regel i forbindelse med transmissioner af teknisk data, som bliver eksporteret fra dit bopælsland. Det er ikke tilladt at autorisere, foranledige eller råde andre til, at:

  1. Bruge MIRSKs Services til at uploade, transmittere eller på anden vis distribuere indhold, der er ulovligt, injurierende, chikanerende, misbrugende, svigagtigt, uanstændigt, indeholder virus eller på anden vis, som fremstår anstødeligt. Det er MIRSK, der vurderer, om indhold er anstødeligt på nogen måde;
  2. Bruge MIRSKs Services i forbindelse med et svigagtigt eller generelt upassende formål, herunder videresælge, kopiere, reproducere eller udnytte hele eller dele af MIRSKs Services uden MIRSKs forudgående, skriftlige accept;
  3. Bruge en robot, spider, andet automatiseret udstyr eller en manuel proces til at monitorere eller kopiere indhold fra MIRSKs Service.

Overtrædelse af enhver af de foregående bestemmelser kan resultere i en omgående termination af aftalen mellem dig og MIRSK, og MIRSK forbeholder sig retten til at foretage alle juridiske skridt, der tilfalder MIRSK i denne anledning.

Betalingsbetingelser

Månedlige betingelser:

Der påkræves et gyldigt kreditkort, hvis du skal anvende MIRSKs Services på månedlig basis efter den 30 dages gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode er et engangstilbud til alle nye, registrerede brugere, som vil have adgang til MIRSKs Services. MIRSKs Services betales herefter forud på månedlig basis, og det er ikke muligt at fremstille krav om tilbagebetaling. Der vil således ikke ske tilbagebetalinger for Services, der afbrydes før en måneds afslutning, for op- og nedgraderingskonti eller for ubrugte måneder på en åben konto.

 

Årlige betingelser:

Tilbuddet om en gratis prøveperiode på 30 dage gælder alle nye, registrerede og unikke brugere og berettiger modtageren af tilbuddet til at anvende MIRSKs Service i 30 dage. Betaling forud via kreditkort er påkrævet for at kunne anvende MIRSKs Service efter udløbet af de 30 dage. MIRSKs Service opkræves forud og på årlig basis. Det er muligt i forbindelse med en kontos ophør at anmode om tilbagebetalinger for ikke-påbegyndte måneder imellem datoen for kontoens ophør og den dato, som brugeren har betalt frem til.

Alle gebyrer er pålagt uden hensyntagen til skatter og afgifter, der pålægges af myndighederne. Du er eneansvarlig for betaling af sådanne skatter og afgifter, såfremt der måtte være sådanne.

Ændringer af priser og Services

MIRSK forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller helt stoppe Servicen når som helst og uden grund. MIRSK forbeholder sig retten til prisændringer med 30 dages varsel. Dette varsel kan gives når som helst ved underretning via MIRSKs hjemmeside (insert hyperlink to the homepage) eller via MIRSKs service.

Framelding og opsigelse

Som bruger af MIRSKs services er du ansvarlig for opsigelse af din aftale. Du er berettiget til at opsige aftalen når som helst på vores hjemmeside ved at klikke på min konto og derefter kontoindstillinger (Insert hyperlink: manage account or account settings). Repræsenterer du en virksomhed har din virksomhed en simpel ”opsig konto”-knap. Anmodninger om opsigelse via e-mail eller telefonopkald betragtes ikke som gyldig opsigelse. MIRSK refunderer ikke indbetalinger, hvis du opsiger abonnementet før udløbet af den forudbetalte måned. Der opkræves intet opsigelsesgebyr. Opsigelse er øjeblikkelig, og brugerens indhold slettes umiddelbart efter opsigelsen.

MIRSK kan – på et hvilket som helst tidspunkt – ophæve Services, opsige denne aftale eller suspendere og lukke din konto. I tilfælde af lukning af din konto, bliver den deaktiveret, og du vil ikke længere have adgang til kontoen eller nogle af de filer, der var herpå – selvom der måtte være tilbageværende data i vores system.

Immaterielle rettigheder

Ved indgåelse af denne aftale anerkender du, at MIRSK besidder alle rettigheder til denne service, herunder alle immaterielle rettigheder. Bemærk, at disse rettigheder er endvidere beskyttet af danske og internationale immaterialretlige love. Du er endvidere indforstået med, at du ikke vil kopiere, reproducere, ændre, modificere eller udarbejde nogle former for produkter ud fra denne service. Du samtykker også til, at du ikke vil benytte en robot, spider eller andet automatisk udstyr, eller en manuel proces til at monitorere eller kopiere indhold fra servicen. MIRSK har ingen krav på immaterielle rettigheder til det materiale, du leverer til servicen.

Ansvarsbegrænsning

Ved indgåelse af denne aftale samtykker du til at holde MIRSK skadesløs fra krav rejst af en tredje part, der måtte udspringe fra eller er relateret til din brug af Servicen. Du anerkender endvidere at friholde MIRSK for ethvert ansvar og udgifter, der måtte udspringe fra dette krav – såsom tab, skadeserstatning, retssager, domsafsigelser, procesomkostninger og advokatudgifter. Undlader MIRSK at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i denne aftale, udgør dette ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Denne aftale udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og MIRSK og grundlaget for brug af Servicen, og den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og MIRSK (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af denne aftale).

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende brugsbetingelserne, eller hvis du ønsker at drøfte betingelserne i aftalen, bør du venligst kontakte MIRSK her support@mirsk.com.