Om MIRSK

MIRSK er en dansk it-virksomhed med hovedsæde i København. Vi er en nichevirksomhed, der primært består af specialister indenfor udviklingen af taleteknologi. Vores taleteknologiske løsninger; talegenkendelse og diktering er markedets eneste danskudviklede løsninger. De bruges af medarbejdere i den offentlige og private sektor. Løsningerne er brugervenlige og giver medarbejderne en lettere og mere effektiv arbejdsdag. I dag anvendes vores taleteknologi af 26.000 brugere.

Vi tror på, at vores tidsbesparende teknologi i fremtiden vil spille en endnu vigtigere rolle i det danske samfund. Den demografiske udvikling i Danmark og resten af Europa betyder, at der vil komme flere ældre og færre personer i den arbejdsdygtige alder. Denne udvikling sætter velfærdssystemerne under pres, fordi der er færre til at udføre velfærdsydelserne til en hele tiden voksende befolkningsgruppe.

Sideløbende med denne udvikling optager det administrative arbejde mere og mere af vores tid i et samfund, hvor der hele tiden stilles højere dokumentationskrav. Der er derfor behov for en teknologisk udvikling, der kan hjælpe de offentlige ansatte med at udføre deres arbejdsopgaver mere effektivt og frigøre tid til kerneopgaverne. I et globalt perspektiv er Danmark et lille land med en veludannet arbejdsstyrke, hvis vores private sektor forsat skal konkurrere på den internationale spillebane, er de private virksomheder nødt til at få det maksimale ud af deres medarbejderes ressourcer. Vi vil hjælpe den private virksomheder med at nå deres vækstpotentiale ved at bidrage til at skabe en mere effektiv arbejdsdag med vores taleteknologi.

Vores identitet

MIRSK er en del af en globaliseret og foranderlig verden. For fortsat at styre vores forretning fremad må vi forstå de tendenser og kræfter, der vil være med til at forme vores forretning i fremtiden. MIRSK er en tilpasningsdygtig virksomhed, men det er ikke ensbetydende, at vi arbejder uden en klart defineret retning. Vores identitet er vores kompas for, hvordan vi skal drive virksomheden nu og i fremtiden.

Vi samarbejder

Vi udveksler idéer og erfaringer med vores brugere og partnere, for at blive klogere og i samarbejde skabe de mest enkle, brugervenlige og nyskabende løsninger.

Vi fokuserer

Vi huser landets førende specialister i taleteknologi og fokuserer på at blive de bedste i et smalt marked. Vi arbejder hele tiden på at tiltrække de skarpeste hoveder indenfor udviklingen af talegenkendelses- og dikteringsløsninger.

Vi udfordrer

Vi udfordrer det traditionelle taleteknologimarked med enkle, fleksible og specialiserede løsninger til en konkurrencedygtig pris, og vi udfordrer os selv til hele tiden at drive MIRSK fremad.

Mission & Vision

Hvad er vores formål?

Vores mission erklærer vores formål som virksomhed og fungerer som en standard, vi vejer vores handlinger og beslutninger på.

Vores mission

MIRSKs mission er at udvikle og udbrede taleteknologi, der hjælper de professionelle praktikere med at få mere ud af deres ressourcer.

Hvor vil vi hen?

MIRSKs vision er vores langsigtede destination, som vi hele tiden navigere efter ved hjælp af vores identitet og mission.

Vores vision

MIRSK har en vision om at yde et betydeligt bidrag til en bedre offentlig sektor, der ved hjælp af vores teknologi skaber mere værdi for både offentlige medarbejdere og borgere. Samtidig vil vi bidrage til en mere konkurrencedygtig privat sektor, hvor vi hjælper private virksomheder med at nå deres vækstpotentiale.

Det vil vi gøre ved at indfri vores målsætning om, at udbrede vores teknologi til flere grene af den offentlige og private sektor med en målsætning om at blive den førende taleteknologiske virksomhed i Skandinavien.

Skal vi skabe noget, der kan flytte din virksomhed?